پکیج های تبلیغات در اینترنت

پکیج شماره یک

درج آگهی ویژه با 10 توان در پیام سرا
درج آگهی ویژه در 6 سایت نیازمندی
درج رپورتاژ در پیام سرا
درج رپورتاژ در 6 سایت نیازمندی دیگر
درج رپورتاژ در 50 وبلاگ
درج لینک آگهی در 10 شبکه اجتماعی
درج آگهی رایگان در 100 سایت نیازمندی
مدت 12ماه | 600 هزار تومان

پکیج شماره دو

درج آگهی ویژه با 6 توان در پیام سرا
درج آگهی ویژه در 5 سایت نیازمندی
درج رپورتاژ در پیام سرا
درج رپورتاژ در 5 سایت نیازمندی دیگر
درج رپورتاژ در 20 وبلاگ
درج لینک آگهی در 10 شبکه اجتماعی
درج آگهی رایگان در 20 سایت نیازمندی
مدت 12ماه | 350 هزار تومان

پکیج شماره 3

لیست سایتهای نیازمندی در لینک زیر
taklink.in/agahi
3 ماه | 250هزار تومان
6 ماه | 400 هزار تومان
12ماه | 600 هزار تومان

پکیج شماره چهار

درج آگهی رایگان در 100 سایت نیازمندی
هدیه یک آگهی ویژه با یک ماه در پیام سرا
درج لینک آگهی پیام سرا در 10 شبکه اجتماعی
هزینه یک بار | 200 هزار تومان